Välkommen

ma935007986.txt

Petersbergs båtklubb erbjuder säkra hamnplatser till i första hand boende i Vaxholm.
I mån av plats kan även icke Vaxholmsbor erbjudas hamnplats, men då för ett år i taget.

PBK’s målsättning är att skapa en trygg och säker hamn för medlemmarnas båtar,                                                                                                    genom att ständigt arbeta för att öka säkerheten för att i möjligaste mån förhindra stölder och skadegörelse.                                                Därför håller våra medlemmar ständig nattvakt i hamnen under sommarsäsongen. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

För att hålla våra kostnader så låga som möjligt gör vi också, så långt det är möjligt, allt underhållsarbetet                                                            i hamnen i egen regi på våra arbetsdagar.

Båtklubbsloggan-färg

Vår position: N 59° 24′ 4.00″, E 18° 19′ 32.83″

Söker du båtplats?                                                                                                xx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     Vi har lediga hamnplatser inför säsongen 2024. Är du intresserad av en plats, gå då in under rubriken ”Medlemskap” för mer information, ladda ned och fyll i ”Medlemsansökan” samt mejla den till info@petersbergsbk.se för att anmäla ditt intresse.