Styrelse

Styrelsen

Ordförande
Hans Orest, 0733 -84 72 00, Medlemsfrågor

Vice ordförande
Pelle Teiner, 070-752 60 26

Hamnankapten & Medlemsfrågor
Lars-Ove Westlén 070-590 77 70, Bryggplatser, nycklar och WEB-master

Kassör
Staffan Viklund, 070-654 07 62, Fakturafrågor

Vaktansvarig
Mikael Wedin, 070-568 28 13, Vakt- & storstädstjänst

Myndighetsansvarig
Lars Lindqvist, 08-541 335 49

Sekreterare
Åsa Gollungberg, 076-168 68 29

Hamnangrupp & Adninistration
Rein Sokolov. 073-971 68 85

Mailadress: info@petersbergsbk.se
Om du av någon anledning inte skulle få svar på din fråga så fort som du önskar kan du givetvis ringa till någon av oss i styrelsen.