Styrelse

Styrelsen

Ordförande
Hans Orest, 0733 -84 72 00, Medlemsfrågor

Vice ordförande
Pelle Teiner, 070-752 60 26

Hamnankapten & Medlemsfrågor
Lars-Ove Westlén 070-590 77 70, Bryggplatser, nycklar och WEB-master

Kassör
T.f kassör 2023 – 2024: Staffan Viklund, Ekonomi och Fakturafrågor                                                                                                                                                (Ordinarie kassör: Åsa Rickardsson Fundin 070-2735040)

Vaktansvarig
Mikael Wedin, 070-568 28 13, Vakt- & storstädstjänst

Myndighetsansvarig
Lars Lindqvist, 08-541 335 49, Myndighetskontakter

Sekreterare
Carina Hakenäs, 070-777 26 88, Administration och WEB-master

Hamngrupp
Magnus Råhlander, 072-502 92 00

Mailadress: info@petersbergsbk.se
Om du av någon anledning inte skulle få svar på din fråga så fort som du önskar kan du givetvis ringa till någon av oss i styrelsen.