Styrelse 2024

Ordförande
Hans Orest, 0733 -84 72 00, Medlemsfrågor

Vice ordförande
Pelle Teiner, 070-752 60 26

Hamnansvarig
Lars-Ove Westlén 070-590 77 70, Bryggplatser, nycklar och WEB-master

Kassör
Staffan Viklund, Ekonomi och fakturafrågor                                                                                 

Vaktansvarig
Mikael Wedin, 070-568 28 13, Vakt- & storstädstjänst

Miljöansvarig
Lars Lindqvist, 08-541 335 49, Miljöfrågor & myndighetskontakter

Sekreterare
Carina Hakenäs, 070-777 26 88, Administration och WEB-master

Ledamöter
Magnus Råhlander, 072-502 92 00

Åsa Rikardsson Fundin, 070-273 50 40

Valberedningens ledamot:

Rein Sokolov 073-971 68 85

Mailadress: info@petersbergsbk.se
Om du av någon anledning inte skulle få svar på din fråga så fort som du önskar kan du givetvis ringa till någon av oss i styrelsen.