Om PBK

Om Petersbergs båtklubb

Petersbergs Båtklubb bildades 1970.

Klubbens inriktning
Båtklubben erbjuder säkra hamnplatser till i första hand närboende.
Övriga kan erbjudas hamnplats för ett år i taget i mån av lediga platser.

Det skall vara tryggt att ha båten liggande vid bryggorna i vår hamn och vi gör allt vi kan för att hindra stölder och skadegörelse. Genom att vi själva gör det mesta av arbetet kan vi hålla nere kostnaderna.

Vaktgång
För att trygga våra båtar går vi vakt under säsongen. Vaktgång är en viktig del i klubbens verksamhet. Upprepat uteblivande från vakt leder till förlorat medlemskap.

Arbetspass
En stor del av arbetena i hamnen gör vi själva. Arbetspass kan antingen göras i samband med vår- eller höststädningar eller vid något annat tillfälle.

Försäkring
Det är ett krav att båtar är försäkrade för att de skall få ligga i hamnen. Ev. skador täcks nämligen i första hand av båtägarnas försäkringar.

Upplåtande av hamnplats
Upplåtande görs för hel säsong. Hamnplatsinnehavarens skyldigheter gäller också för hela säsongen. Uppsägning av hamnplats görs i god tid före nästkommande säsong eller så snart platsen inte längre skall disponeras. Andrahandsuthyrning av hamnplats får inte förekomma.

Ansökan om medlemskap och betalning
Ansökan om medlemskap och hamnplats kan göras genom att klicka på länken nedan. Efter godkänd ansökan skickas faktura. När betalning registrerats hos klubben kan nycklar och matrikel erhållas av kassören.

Klicka här för att ansöka om medlemsskap