Om PBK

Om Petersbergs båtklubb

Petersbergs Båtklubb bildades 1970.

Klubbens inriktning
Är att erbjuda säkra hamnplatser till i första hand till Vaxholmsbor.
Övriga kan erbjudas hamnplats för ett år i taget i mån av lediga platser.

Det skall vara tryggt att ha båten liggande vid bryggorna i vår hamn och vi gör allt vi kan för att hindra stölder och skadegörelse. Genom att medlemmarna själva gör det mesta av arbetet kan vi hålla nere kostnaderna.

Vakt i hamnen
För att trygga våra båtar går vi vakt under säsongen. Vaktgång är en viktig del i klubbens verksamhet. Upprepat uteblivande från vakt leder till förlorat medlemskap.

Arbetspass
En stor del av arbetena i hamnen gör vi själva. Arbetspass kan antingen göras i samband med vår- eller höststädningar eller vid något annat tillfälle.

Försäkring
För att få plats tilldelad i vår hamn är det ett krav att båten är försäkrade.
Ev. uppkomna  skador täcks nämligen i första hand av båtägarnas försäkringar.

Upplåtande av hamnplats
Upplåtande av hamnplatser görs för hel säsong och i första hand till Vaxholmsbor. Övriga (icke Vaxholms bor) kan i mån av plats hyra hamnplats per säsong.                          Hamnplatsinnehavarens skyldigheter gäller för hela säsongen. Uppsägning av hamnplats skall görs i god tid före nästkommande säsong eller så snart platsen inte längre skall disponeras.  Andrahandsuthyrning av hamnplats får inte förekomma.

Ansökan om medlemskap och betalning
Ansökan om medlemskap och hamnplats kan göras genom att klicka på länken nedan. Efter godkänd ansökan skickas faktura. När betalning registrerats hos klubben kan nycklar och matrikel erhållas av kassören.

Klubbens bankgiro: 5733-4609

Klicka här för att ansöka om medlemskap