Årsprogram 2023

 

Lördag 2023-03-18 Teckning för vaktpass i BAS öppnas 2023-03-18 kl. 07.00 och stänger 2023-04-02 kl. 23.30. Se utsänd information.
Lördag 2023-04-22 Årets ordinarie arbets- och städdag, samling kl. 10.00 i hamnen.
Måndag 2023-04-15     Första dag för båtar vid bryggorna (utan avtal med Hamnkapten). 
Måndag 2023-05-01 Första vaktnatt.
Lördag 2023-07-01   Bryggträff, kl. 18.00. 
Lördag 2023-10-28 Hösten arbets- och städdag, samling kl. 10.00 i hamnen.
Söndag 2023-11-12 Sista Vaktnatt.  
Tisdag 2023-11-15 Sista dag för båtar vid bryggorna. OBS! Inga båtar får ligga kvar i hamnen efter 2021-11-15  utan avtal med Hamnkapten.
Lördag 2023-12-09 Årsmöte kl. 10.00, enligt senare kallelse.
   

Lördagen den 1:a juli går årets bryggträff av stapeln. Bryggträff är en mycket uppskattad aktivitet och många medlemmar passar på att träffa sina båt grannar under gemytliga former.

Tag med dig något att grilla och dricka, klubben håller med grillar.

Mer information om tid kommer per e-post