Årsprogram 2024

Lördag 2024-03-25 Teckning för vaktpass i BAS öppnas 2024-03-25 kl. 07.00 och stänger 2024-04-08 kl. 23.30. Se utsänd information.
Lördag 2024-04-20 Vårens arbets- och städdag, samling kl. 10.00 i hamnen. 
Måndag 2024-04-15     Första dag för båtar vid bryggorna (utan avtal med hamnkapten). 
Måndag 2024-05-01 Första vaktpass.
Lördag 2024-06-29   Bryggträff kl. 18.00. 
Lördag 2024-10-26 Hösten arbets- och städdag, samling kl. 10.00 i hamnen.
Söndag 2024-11-03 Sista vaktpass.  
Fredag 2024-11-15 Sista dagen för båtar vid bryggorna. OBS! Inga båtar får ligga kvar i hamnen efter detta datum utan avtal med hamnkapten.
Lördag 2024-12-14 Årsmöte kl. 10.00, Campus Vaxholm.
   

Lördagen den 29 juni klockan 18.00 är alla medlemmar välkomna på årets bryggträff. Kom och umgås båtgrannar emellan över en bit mat.  Tag med dig något att grilla och dricka, klubben håller med grillar.

Varmt välkommen!